Tag: màng bọc thực phẩm

Dùng màng bọc thực phẩm: Sai một ly, đi một mạng

Chỉ cần gõ 4 từ “màng bọc thực phẩm” vào tính năng tìm kiếm của Google, trong 0.41 giây đã xuất hiện khoảng 337.000 kết quả. Điều đó phần nào tiết lộ mức độ phổ biến của sản phẩm này