Tag: suy thận

Đàn ông có nguy cơ bị suy thận cao hơn phụ nữ

Theo một nghiên cứu vừa được công bố bởi các nhà khoa học Canada, đàn ông có nguy cơ bị suy thận cao hơn phụ nữ. Trong cuộc nghiên cứu, các nhà khoa học Trường ĐH Calgary (Canada) đã theo