Tag: tác dụng ăn ốc

Tránh ung thư trực tràng: Không nên ăn ốc?

Ung thư xẩy ra khi một tế bào nào đó trong cơ thể của chúng phát triền không bình thường. Tế bào đó được nhân lên một cách nhanh chóng và vô trật tự nằm ngoài tầm kiểm soát của